Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu

Hakkında

Bilgisayar Teknolojisi Programı Hakkında

Bilişim Sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir önlisans programıdır. Programın amacı, zaman ilerledikçe hayatımızın her sahasına girmiş olan bilgisayar teknolojisi alanında, işletmelerin ihtiyacı olan, değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek, yazılım ve donanım konularında yetkin bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

Bu doğrultuda,

 • Bilimsel bilgiyi kullanarak çağımızın koşullarına ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen,
 • bilgisayar teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip,
 • mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış,
 • etik değerlere sahip,
 • yenilikçi, girişimci, üretken,
 • yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen,
 • mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen,
 • insana, topluma ve doğaya saygılı,
 • çalışacağı sektörün beklentilerini karşılayan,
 • takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı,
 • topluma hizmet eden nitelikli bireyler yetiştirmek amaçlarımız arasındadır.

Programın Hedefi

Program kapsamında, bilgisayarın network, sistem mimarisi, veritabanı, işletim sistemleri konuları ile birlikte yazılım, algoritma konusunda da öğrencilerimize eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler, önlisans eğitimi sonrasında gireceği sınav sonucunda başarılı olarak 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmaları durumunda, mezun oldukları önlisans bölümünde aldıkları eğitimin kendilerine gerekli alt yapıyı sağlaması hedeflenmektedir.

Bilgisayar teknolojisi bölümünden öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim süresi, 2 yıldır. Toplam 4 dönemi kapsamaktadır. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçişler yapılır. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

Mezun olan öğrenciye Bilgisayar Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Bilgisayar teknolojisi programı mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

 

Menüyü Kapat