Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu

Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünün, 22.01.2021 tarihli Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi, 24.02.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülerek Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Ayrıca Bilgisayar Teknolojisi Bölümünün açılmasına yönelik üniversitemizin yapmış olduğu öneri, 07.04.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir.

Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu, Trabzonun yaklaşık 30km batısında yer alan Çarşıbaşı ilçesinde yaklaşık 10 dönümlük bir yerleşke içerisinde kurulmuştur. Meslek Yüksekokulunda halihazırda Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kurulmuş olup, bölüm içerisinde, Bilgisayar Teknolojisi Programı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı ve İnternet ve Ağ Teknolojileri Programları yer almaktadır.

Menüyü Kapat